author image

Magne Bakkeli

Magne har over 20 års erfaring som rådgiver, arkitekt og prosjektleder innen data & analytics, og forstår godt forretningsmessige og tekniske problemstillinger.

Data Governance | Dataeierskap er nøkkelen til bedre data

07.07.2023 | 6 min lesetid
Emneknagger: #data governance, #dataeierskap, #dataeier, #dataforvaltning, #datakvalitet

Utforsk forskjellene mellom data governance og dataeierskap, lær mer om rollen til data-eiere og få innsikt i hvordan du kan implementere dataeierskap for å øke tilliten til dine data.

Dataeierskap gir tillit til data

De fleste virksomheter er avhengige av data for å lykkes og operere effektivt. Når dataeierskap fungerer bidrar dette til at data forvaltes og verdiøkes som en stadig mer verdifull balansepost.

Mangel på dataeierskap skaper mange frustrasjoner, og kan påvirke både topp- og bunnlinje. Når dataeierskap ikke fungerer, får vi forvirring på hvordan vi skal benytte dataene, hvem som skal ha tilgang, og vi kan få datakvalitetsutfordringer. Vi mister tilliten til dataene, og velger kanskje å ikke bruke de.

Her i Norge har mange en vei å gå på etablere eierskap til datane sine. Denne artikkelen utforsker dataeierskap, og er rettet mot deg som har en lederposisjon innen data og analyse, eller er en ivrig forretningsleder som ser verdien av data.

Hva henger data governance sammen med dataeierskap?

Data Governance, eller dataforvaltning på norsk, er en ramme for håndtering og styring av data på tvers av en virksomhet. Det involverer utvikling og implementering av prosedyrer, policies, arkitektur og standarder for å sikre datakvalitet, integritet, sikkerhet og konsistens.

Jeg liker best å snakke om dataeierskap. Og jeg liker ikke så godt å snakke om data governance. Dataeierskap er håndfast. Data må ha en eier. Som passer på dataene, og sørger for at de brukes best mulig - og brukes riktig.

Hva er dataeierskap?

Dataeierskap er et viktig prinsipp innen data governance som beskriver eierskap til data på tvers av virksomheten. Tenk på data som en eiendom som eies av en utleier. En utleier har ansvaret for å sikre at eiendommen forvaltes ordentlig. De har også rett til å tildele tilgangsrettigheter til leietagere.

Med dataeierskap kan en organisasjon spesifisere individer, kjent som dataeiere, for å administrere og beslutte ulike aspekter knyttet til data. En data-eier er ofte en leder av en prosess eller funksjon som er avhengig av de samme dataene for å levere på målene hun eller han har.

Dataeiere kan løse problemer som oppstår fra data eller delegere dem til dataforvaltere som jobber med dem på daglig basis. Dataeierskap dreier seg om ansvarlighet og ansvar. Dataeiere er de som tar endelige beslutningene for å sikre kvaliteten på datasettene innenfor sine domener.

Hvorfor er dataeierskap viktig?

Dataeierskap er viktig av flere grunner:

 • Dataeierskap etablerer ansvarlighet - og bidrar til tillit til dataene
  En dataeier er ansvarlig for alle beslutninger som tas rundt spesifikke data - for eksempel hvordan produktdata og nøkkeltall knyttet til produktegenskaper skal håndteres og tolkes. En dataeier vil også bestemme kvalitetsdimensjoner og rette opp i datarelaterte problemer på en måte som er konsistent i hele organisasjonen. Dette skaper en klar linje for ansvar når det gjelder datamisbruk eller feil.
 • Dataeierskap bidrar til konsistent og riktig bruk av dataene
  Dataeiere bidrar til å opprettholde konsistens ved å sikre at data er samlet inn, lagret og brukt på en standardisert måte gjennom hele virksomheten, og de tolkes på en konsistent måte. Dataeiere har en nøkkelrolle i å sikre at data brukes riktig for å støtte forretningsavgjørelser, ettersom de har en bedre forståelse av hva dataene representerer enn de fleste som ønsker å benytte dataene.
 • Data-eiere håndhever sikkerhet og personvernkrav
  De fleste data bør kunne deles bredt, men noen ganger krever dataene ekstra aktsomhet - fordi de representerer sensitive opplysninger, herunder persondata og forretningssensitive data. Det er formålet til bruken som i stor grad bestemmer om dataene kan benyttes eller ikke, og det krever kompetanse for å vurdere hva som er greit og ikke. Data-eierne har denne kompetansen, og bestemmer hvem de ønsker å dele sine data med og under hvilke betingelser.
Bildet er laget av Glitni og illustrerer hvordan data-eiere koordinerer med dataleverandører og datakonsumenter
Bildet er laget av Glitni og illustrerer hvordan data-eiere koordinerer med dataleverandører og datakonsumenter

Data-eiere jobber ikke alene

Data-eierne jobber ikke alene - de samhandler med flere andre for at dataene skal være nyttige og til å stole på:

 • Det er ofte en Chief Data Officer (CDO), eller en Chief Data & Analytics Officer (CDAO) som leder og støtter opp om Data Governance-arbeidet i virksomheten, og som er pådriver og tilrettelegger for at organisasjonen skal få få verdi fra data. Disse gir støtte til data-eierne direkte.
 • I store virksomheter vil det være mange data-eiere per større domene (tenk “salg og marked”, “produkt” og “logistikk”). I mindre virksomheter vil data-eier også kanskje eie domenet. Data-eierne utpeker dataforvaltere, eller data stewards, for å forbedre dataforvaltningen innen sitt område.
 • Dataforvaltere bistår data-eierne med operasjonelle datarutiner, guider brukerne i å skape korrekte data og har dialog med systemansvarlige om å gjøre justeringer i applikasjonene for at data skapes og legges inn mest mulig effektivt. De har selv en aktiv rolle i prosessene som skaper og bruker data.
 • Ulike dataspesialister, med kompetanse på IT, analyse eller prosessene, bistår etter behov.
Bildet er laget av Glitni og illustrerer hvordan data-eiere samspiller med andre roller innen Data Governance
Bildet er laget av Glitni og illustrerer hvordan data-eiere samspiller med andre roller innen Data Governance

Hvordan kommer du i gang med dataeierskap?

Selv om dataeierskap kan virke som et enkelt konsept, kan implementeringen by på utfordringer. Å påta seg rollen som en dataeier medfører ansvar, noe som kan få mange til å nøle med å ta på seg rollen..

God dataforvaltning begynner med å få kontroll på dataeierskapet. Utførelsen av eierskapet er i praksis det samme som dataforvaltning/data governance. God dataforvaltning må dyttes i gang av noen, som regel Chief Data Officer eller tilsvarende rolle.

Her er hva en Chief Data Officer må gjøre for å etablere dataeierskap, om ikke dette er i gang fra før:

 1. Velg domene
  Velg et sentralt domene (salg for eksempel) og få en oversikt over data og personer kan eie domenet som helhet.
 2. Vurder hva som skal utvikles
  Ha en dialog med de som har oversikt over domenet som helhet (salgsdirektøren for eksempel), og få et inntrykk av både hva som finnes fra før - men også backlogen av dataprodukter og effekter som ønskes.
 3. Vurder eierkandidater
  Vurder dataeierskap i lys av dataprodukter som finnes allerede og hva som ønskes utviklet videre. Er det data som blir særlige viktige? Bør disse eies av én person (salgdirektøren igjen), eller deles på flere? Når dataeierne er identifisert, vil dere etter hvert få oversikt over hvem som er ansvarlig, ansvarlig, konsultert og informert om data på tvers av domenet.
 4. Aktivér dataeiere
  Få data-eierne i gang gjennom felles utviklng av nye dataprodukter som bruker dataene som dere ønsker bedre kontroll på. Da ser eier/eierne nytten av å jobbe med datatillit og -kvalitet, da de ikke vil få effektene de ønsker fra dataproduktene uten å også jobbe med dataforvaltning og dataprosesser.
 5. Gi støtte
  Løs problemstillinger som dukker opp sammen med data-eierne, slik at de gradvis bygger kompetanse og kan løse mer og mer selv over tid.
Bildet er laget av Glitni og illustrerer hvordan du kommer i gang med dataeierskap
Bildet er laget av Glitni og illustrerer hvordan du kommer i gang med dataeierskap

Det finnes ingen ‘one size fits all’-modell for dataeierskap. Dere må forvente å justere modellen underveis. Om dere får opp noen tidlige suksesshistorier, vil arbeidet gradvis bli enklere og enklere.

Den gode nyheten er at dataeierskap virker! Effekten er at vi etter hvert vet vi hvordan vi skal benytte dataene, hvem som skal ha tilgang, og vi kan får god datakvalitet. Vi får tillit til dataene, og velger å bruke de til å forbedre topp- og bunnlinje.

Hva venter du på?

Magne Bakkeli

Magne har over 20 års erfaring som rådgiver, arkitekt og prosjektleder innen data & analytics, og forstår godt forretningsmessige og tekniske problemstillinger.