Oppsummering av DataOps

19.06.2023 | 5 min lesetid
Emneknagg: #dataops

Hva er neste steg? Her har vi oppsummert slik at du kan lære enda mer om DataOps. I tillegg er det flere aspekter ved DataOps som Glitni kan hjelpe deg med.

Kort og godt om DataOps

I denne guiden har vi tatt for oss DataOps, et begrep som blir stadig mer utbredt i dataområdet og er en metodikk som tar sikte på å forbedre hvordan vi samarbeider rundt data i organisasjoner. DataOps henter inspirasjon fra prinsippene til DevOps og Agile, og søker å forbedre hastigheten, effektiviteten og kvaliteten på levering av ulike dataprodukter.

DataOps omfavner i hovedsak endringer gjennom kontinuerlig og automatisert testing, integrasjon og levering av data. Fordelene det gir organisasjoner inkluderer feilreduksjon gjennom automatisering og kontinuerlig testing; akselerasjon i leveringen av dataprodukter, noe som fører til raskere beslutningstaking; og forbedret samarbeid mellom datafagfolk og brukere, som sikrer produksjon av mer relevante og verdifulle data og løsninger.

For å komme i gang med DataOps har vi foreslått 10 steg som strekker seg fra identifisering av behov og mål til skalering av DataOps. DataOps er en iterativ prosess, og man må regne med forbedringer og justeringer etterhvert som man lærer mer og kravene endrer seg. Det krever tid og erfaring for å få nye metodikker til å fungere godt, og dette kan man få støtte til dersom man trenger det.

Vanlige spørsmål om DataOps

 1. Hva er DataOps?
  DataOps, forkortelse for data operations, er en metodikk som tar sikte på å forbedre hastigheten, effektiviteten og kvaliteten på dataleveranser i organisasjoner. Den henter prinsipper fra DevOps og Agile og fokuserer på å forbedre samarbeidet rundt data, dens bruk og kontinuerlige forbedringer.
 2. Hvordan forbedrer DataOps datakvaliteten?
  DataOps forbedrer datakvaliteten ved å inkludere praksiser som automatisering og kontinuerlig testing. Automatiserte prosesser hjelper til med å identifisere og korrigere feil i datainnsamling, transformasjon og leveranse. I tillegg sikrer kontinuerlig testing at dataprodukter oppfyller kvalitetsstandarder før de leveres til sluttbrukere.
 3. Hva er hovedforskjellene mellom DataOps og DevOps?
  Selv om begge metodene tar sikte på å forbedre kvalitet, effektivitet og hastighet, gjør de det i forskjellige sammenhenger. DevOps fokuserer først og fremst på programvareutvikling, og kombinerer utvikling og drift for å forbedre prosessen. DataOps, på den annen side, tar en omfattende tilnærming til å administrere og forbedre livssyklusen til dataprodukter, fra utvikling til drift.
 4. Hvordan passer automatisering inn i DataOps?
  Automatisering er en nøkkelkomponent i DataOps. Den brukes på ulike områder som datainnsamling, transformasjon, testing, orkestrering, overvåking, modellutvikling, implementering og dokumentasjon. Automatisering bidrar til å øke effektiviteten, redusere feil og sikre en jevn dataflyt.
 5. Hva er rollen til kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig distribusjon (CI/CD) i DataOps?
  CI/CD er avgjørende for DataOps. Kontinuerlig integrasjon innebærer hyppig integrering av kodeendringer i et delt repo, noe som reduserer problemer med integrasjon. Kontinuerlig distribusjon er praksisen med automatisk distribusjon av integrert kode til produksjonsmiljøet, og sikrer tilgjengelighet for brukere.
 6. Hvordan kan en organisasjon komme i gang med DataOps?
  Implementering av DataOps innebærer flere trinn, inkludert å identifisere behovet, forstå prinsippene, sette sammen et tverrfunksjonelt team og ta i bruk de riktige verktøyene og prosessene. I denne guiden finner du et detaljert 10-trinns veikart for å hjelpe deg med å komme i gang med DataOps i virksomheten din.

Lær mer om DataOps

Hvis du har lyst til å lære mer om DataOps finnes det en rekke gode kilder du kan benytte. Husk at landskapet for DataOps er under kontinuerlig utvikling, så det kan være lurt p holde seg oppdatert på de siste trendene. Her er noen forslag til lesing fra oss:

Hvordan Glitni kan hjelpe med DataOps

I Glitni har vi mye erfaring med DataOps! Vi kan for eksempel hjelpe dere med:

Strategi og planlegging

I Glitni har vi eksperter som kan hjelpe deg med å lage en DataOps-strategi som er i tråd med dine unike forretningsbehov. Vi utfører en dybdeanalyse av ditt eksisterende dataøkosystem, identifiserer mangler og utvikler en handlingsplan. Dette kan for eksempel inkludere å sette opp din Agile-metodikk, skissere en DataOps-prosess, og velge riktige teknologier og verktøy.

Implementering

Enten det er å sette opp automatiserte datapipelines, implementere CI/CD-prosesser eller optimalisere dataarbeidsflyter, kan vi i Glitni bistå med å få DataOps-prosessene dine effektive og feilfrie. Teamet vårt gir ende-til-ende-støtte, fra systemoppsett til prosesskonfigurasjon, og sikrer en jevn overgang.

Verktøyvalg og integrasjon

Å velge de riktige verktøyene er avgjørende for vellykket implementering av DataOps. Vi kan hjelpe med å velge og integrere “best-in-breed”-verktøy som passer dine spesifikke behov. Enten det er datatransformasjonsverktøy, orkestreringsverktøy, monitoreringssverktøy eller infrastruktur-som-kode, veileder vi deg til å ta de riktige valgene.

Opplæring og endringsledelse

Å ta i bruk DataOps krever ofte et kulturskifte i en organisasjon. Vi har lang erfaring med å gjennomføre endringsprosesser innen data, og kan tilby god og trygg opplæring, for å sikre at det er god forståelse for fordelene med DataOps og hvordan man kan bruke verktøyene og prosessene effektivt. Vi legger til rette for en smidig overgang, og minimerer forstyrrelser i driften din.

Ved å samarbeide med Glitni vil du ikke bare få hjelp til å implementere DataOps, men også til å dyrke et miljø som prioriterer smidighet, samarbeid og datadrevet beslutningstaking.Magne Bakkeli

Magne har over 20 års erfaring som rådgiver, arkitekt og prosjektleder innen data & analytics, og forstår godt forretningsmessige og tekniske problemstillinger.