author image

Magne Bakkeli

Magne har over 20 års erfaring som rådgiver, arkitekt og prosjektleder innen data & analytics, og forstår godt forretningsmessige og tekniske problemstillinger.

Glitni | Vi inngår partneravtaler

15.12.2022 | 2 min lesetid

Vi spesialiserer oss på å levere effektiv dataflyt og datahåndtering. Glitni har nå inngått partnerskap med flere av de største navnene innen moderne dataplattformer: dbt Labs, Snowflake, Google Cloud og Databricks.

Hva gir dette deg som kunde?

Glitni er teknologinøytrale når vi bistår i arkitektur- og teknologivalg. Vi mener at use casene og rammebetingelsene alltid skal guide valgene. Partnerskapene endrer ikke dette.

Vi jobber med teknologier fra alle tre leverandører på prosjekter i dag. Partnerskapene gir oss en sertifisering som tjenesteleverandør, da de krever at vi både bruker og er sertifisert på teknologiene.

Partnerskapene gir våre kunder trygghet om at vi satser på å hele tiden utvikle kompetanse på de mest brukte teknologiene, og kan bidra til informerte valg. Vi får tilgang til hjelp og dokumentasjon som gjør oss enda mer effektive når vi leverer arkitekturrådgivning og implementeringstjenester.

Om leverandørene

dbt

dbt er et SQL-basert transformasjonsverktøy vi bruker i mange av prosjekter. Dbt er et open source-verktøy, hvor vår egen Sindre Grindheim har flere bidrag til kildekoden. Selskapet dbt Labs bidrar med enterprise-funksjonalitet.

Databricks

Databricks er en rask prosesseringsmotor for data basert på Apache Spark, som er egnet både for datatransformasjon i en datavarehussetting og for prosessering av avanserte analysetjenester. Databricks kan brukes som prosesseringsmotor for data som ligger i en rekke ulike datalagringstjenester.

Snowflake

Snowflake er en skybasert databaseteknologi som er utformet for å muliggjøre enkel og effektiv lagring, behandling og analyse av store mengder data. Teknologien har raskt fått en stor tilhengerskare, og brukes mye til å understøtte datavarehus og data lakehouse-løsninger.

Google Cloud

Google Cloud er en skytjeneste som gir brukere tilgang til et bredt spekter av produkter og tjenester for å hjelpe med å utvikle, lagre og administrere data og applikasjoner. Vi bruker primært denne infrastrukturen til å sette opp dataplattformer, gjerne med Google BigQuery som en sentral komponent.

En trygg partner innen ledende teknologier

Kort oppsummert har vi inngått strategiske partnerskap med dbt Labs, Snowflake, Google Cloud og Databricks. Disse partnerskapene forsterker vår ekspertise innen moderne dataplattformer og gir våre kunder trygghet, vel vitende om at de kan dra nytte av sertifiserte tjenester og informerte teknologivalg.

Magne Bakkeli

Magne har over 20 års erfaring som rådgiver, arkitekt og prosjektleder innen data & analytics, og forstår godt forretningsmessige og tekniske problemstillinger.