author image

Magne Bakkeli

Magne har over 20 års erfaring som rådgiver, arkitekt og prosjektleder innen data & analytics, og forstår godt forretningsmessige og tekniske problemstillinger.

Dataplattform | Kan den bygges på 6 uker?

24.07.2023 | 4 min lesetid
Emneknagg: #dataplattform

Å bygge en ny dataplattform fra bunnen av krever mye, og det er viktig å tenke gjennom både hvordan prosessen skal være og hva man skal levere først. Vi presenterer 5 steg man burde gjennomføre for å kunne levere verdi allerede etter få uker.

5 steg for å levere verdi på få uker

Det korte svaret på om det er mulig å bygge en dataplattform på bare 6 uker er “det kommer an på”. Men for å gi et bedre svar legger vi til grunn hva vi mener med en skybasert dataplattform, som du kan lese mer om her. Generelt refererer vi da til alle de ulike komponentene og ressursene i skyen som skal til for å samle inn, lagre, behandle og tilgjengeliggjøre data for analytiske formål.

Å både designe og utvikle en fullstendig ende-til-ende dataplattform på bare 6 uker er nok urealistisk. Men det går an å komme i gang. Og det er mulig å levere verdi.

For å gjøre dette kan man gå frem på følgende måte:

Illustrerer av 5 steg til hvordan du kan bygge en dataplattform på 6 uker (Glitni)
Illustrerer av 5 steg til hvordan du kan bygge en dataplattform på 6 uker (Glitni)
  1. Definer et smalt omfang (MVP) for det første use caset som skal støttes. Typisk kun 1 kilde, og enkel transformasjon av data. Kapabilitene for plattformen som du bygger først, er typisk mulighet til å hente inn, lagre og prosessere data. Overvåkning, full CI/CD og slikt får komme senere.
  2. Jobb som et integrert team - og vær i samme rom storparten av tiden. Forretningseier, data engineers, rapportutviklere, data scientist og data platform engineers må jobbe sammen.
  3. Sørg for å levere forretningsverdi - så er det enklere å jobbe videre med plattform-kapabiliteter senere. Planlegg også for å aktiviteter som gir verdien helt ut til brukerne - og ikke stopp på de tekniske leveransene.
  4. Ha med erfarne dataplattformutviklere - og en kompetent scrum master & driver som får med alle på reisen. Sørg for å få avklart avhengighetene tidlig. 6 uker går fort om det tar 4 uker å få riktige tilganger.
  5. Lag en plan for å videreutvikle dataplattformkapabilitene videre - i takt med use casene. Det er lite vits å jobbe hardt i 6 uker om arbeidet stopper opp i uke 7…

Hvis man antar at du får på plass disse 5 punktene, sammen med en klar forståelse av behovene dataplattformen skal dekke, kan seks uker faktisk være nok tid til å utvikle en grunnleggende versjon for fortsatt videreutvikling senere.

Mer i vente - du trenger å styre forventningene

Etter å ha fått på plass de grunnleggende kapabilitetene og ha levert verdi er det viktig å huske at man aldri blir ferdig. En fullverdig dataplattform for en større organisasjon krever en del støttefunksjoner utover kjernekapabilitetene, som for eksempel datakatalog, monitorering, CI/CD, datadeling til eksterne, tilgangsstyring med mer. I de fleste tilfeller er det disse funksjonene som er limet som får det til å henge godt sammen.

Du må med andre ord passe på forventningsstyring. Arbeidet er jo ikke ferdig. Dere må være enige om at dere må sette av ressurser også fremover, men at planen og omfanget avklares gradvis - og de første 6 ukene setter kursen.

To tilnærminger: 6 uker, eller arbeidsro til å gjøre de riktige tingene

Vi har flere måter å tilnærme oss å bygge en dataplattform. Det er minst to varianter:

Illustrasjon av 2 tilnærminger til å bygge en dataplattform - raskt eller over tid (Glitni)
Illustrasjon av 2 tilnærminger til å bygge en dataplattform - raskt eller over tid (Glitni)

Varianten der vi er superraske for å få opp noe i løpet av 6 uker er der vi må bygge kompetanse. Der data engineers og andre sentrale interessenter må være på reisen fra begynnelsen. Der det ikke er så tydelig for de hva det nye er. Dette er kanskje mest aktuelt å benytte for litt mindre modne virksomheter.

Ideelt sett mener jeg at den beste arbeidsformen er der vi slipper å jobbe intenst i 6 uker, men teamet i stedet får arbeidsro til til å jobbe med det som må på plass over tid. Dette gjelder kanskje primært når har et kompetent dataplattformteam blandet med interne og eksterne ressurser fra dag 1, og der vi er enige om kapabilitene vi må ha på plass først.

Hva mener du?

Magne Bakkeli

Magne har over 20 års erfaring som rådgiver, arkitekt og prosjektleder innen data & analytics, og forstår godt forretningsmessige og tekniske problemstillinger.