author image

Magne Bakkeli

Magne har over 20 års erfaring som rådgiver, arkitekt og prosjektleder innen data & analytics, og forstår godt forretningsmessige og tekniske problemstillinger.

Verdi | Hvordan data kan gi verdi

12.02.2022 | 4 min lesetid

Flere av de mest fremgangsrike virksomhetene i dag bygger evne til å lære av data – og tar i bruk stadig mer avansert dataanalyse. Hvordan kan data skape verdi? Her kommer det 5 eksempler på hvordan data kan skape verdi.

Bransje-eksempler på verdi fra data

For Spotify, Netflix, Uber – og norske oda.no kan vi si at data er selve kjernen i virksomheten – uten innsikt fra data ville ikke noen av disse kunne operere. De fleste virksomheter trenger data, men har kanskje ikke kommet fullt så langt i sin datareise som disse. Sikkert ikke din virksomhet heller. Men ta det med ro – det er aldri for sent å bli bedre!

Hver bransje har sine eksempler der data er sentralt for verdiskapningen. Her er noen vanlige områder der innsikt fra data kan gi verdi:

  1. Øke utnyttelsen av ansattes tid og kompetanse gjennom å automatisere rutineoppgaver – f.eks. automatisk registrering av regnskapsbilag
  2. Gjøre produksjon og intern drift mer effektiv og bærekraftig gjennom f.eks å forstå kvalitetsutfordringer eller å kunne forutsi når utstyr trenger vedlikehold
  3. Øke kvaliteten på produkter og tjenester, f.eks gjennom å gi en bedre forståelse for hvem kundene eller brukerne er og hva de trenger – og deretter videreutvikle produkter og tjenester slik at det løser kundens behov bedre
  4. Jobbe mer målrettet med markedsføring, kunderelasjoner og salg, f.eks gjennom å kunne skreddersy markedsføring mot ulike segmenter
  5. Forstå fremtidig tilbud og etterspørsel, slik at virksomheten f.eks kan ha riktig varelager basert på forventet etterspørsel eller planlegge bemanning bedre

To hovedspor for å skape verdi: innsikt og automatisering

Grovt sett kan vi si at data kan kan gi verdi langs to hovedspor: gi bedre innsikt eller forståelse i en problemstilling, eller bidra til å automatisere en handling eller sett av handlinger. I begge spor kan vi jobbe med data med enkle metoder (f.eks visualisere en historisk utvikling), eller bruke sofistikerte metoder basert på avansert analyse (f.eks maskinlæring for å predikere sannsynlighet for kundefrafall).

Data kan gi verdi langs to hovedspor - innsikt eller automatisering
Data kan gi verdi langs to hovedspor - innsikt eller automatisering

Case: Guttelus skaper økt lønnsomhet gjennom bruk av data

For at det skal bli litt mer håndfast, kan det være nyttig med et eksempel. Susanne Skou driver Guttelus.no, en nettbutikk for barneklær. For tre år siden drev de denne butikken nesten uten å se på dataene de hadde. De hadde en liten vekst hvert år, men uten å tjene særlig penger. Dataene, som finnes primært i netthandelsplattformen og i Google Analytics var ikke så komplekse, men var ikke lett tilgjengelige for ikke-tekniske personer.

Guttelus.no - landingsside per 15.4.2022
Guttelus.no - landingsside per 15.4.2022

Faktabaserte beslutninger

Susanne innså de måtte jobbe mer datadrevet, og fikk hjelp til å sette opp en liten dataplattform og ansatte også en egen forretningsanalytiker. Investeringene var begrenset. Data, tilrettelagt i en SQL-database i Azure med PowerBI-datasett og rapporter, gir Guttelus effektiv beslutningstøtte.

PowerBI - salg av påskeegg på Guttelus.no
PowerBI - salg av påskeegg på Guttelus.no

Det viktigste er at de bruker dataene de besitter til å lære og justere – hele tiden. Data brukes daglig til evaluering av kampanjer og markedsplanlegging, målretting av kundekommunikasjon, innkjøp og supplering av varer, prissetting og mye mer. Effekten er at de har fått en mye høyere topplinjevekst, bedre kontroll på varelageret, setter riktigere priser, og har fått mye bedre marginer.

Automatisert lagerdrift

Indirekte kan vi også si at Guttelus bruker data til automatisering. De har outsourcet lagerdrift til en tredjepart, der varene er lagret i en Autostore-løsning. Automatisert lagerdrift gir Guttelus lavere kostnader, og raskere og sikrere leveranser til sluttkundene.

Enkelt forklart kan lageret ses på som et byggesett, som settes sammen omtrent som legoklosser. Lagringsnettet er selve reisverket, og aluminiumsprofiler utgjør skinnegangene for robotene. De radiostyrte robotene kan gå i alle retninger. Varene i lagringsnettet oppbevares mørkt og støvfritt i tette plastkasser, med seksten kasser i høyden.

Programvare, drevet av data og kunstig intelligens, styrer alle bevegelser og holder orden på hvor hver enkelt kasse befinner seg til enhver tid. Robotene frakter kassene til portene, og derfra plukker lagerpersonalet varer, og merker, pakker og sender de ut til kundene.

Hva betyr data for din virksomhet?

Ved å analysere data og få innsikt kan virksomheter realisere betydelig verdi. Fra automatisering av oppgaver til optimalisering av driften, forbedring av produktkvalitet og raffinering av markedsføringsstrategier: datadrevet beslutningstaking er avgjørende for suksess.

For tre år siden opererte Guttelus.no uten å utnytte dataene de hadde tilgjengelig. Imidlertid innså de behovet for å bli mer datadrevet og investerte i en dataplattform. Ved å satse på de to hovedsporene for å skape verdi, nemlig innsikt og automatisering, oppnådde Guttelus effektiv beslutningstøtte, som har resultert i økt omsetning, bedre varelagerkontroll, riktigere priser og forbedrede marginer.

Hva betyr data for din virksomhet? Dere må selv vurdere hvilke problemstillinger som dere burde ta tak i - men kontakt oss gjerne for en prat om hvilke muligheter dere har!

Magne Bakkeli

Magne har over 20 års erfaring som rådgiver, arkitekt og prosjektleder innen data & analytics, og forstår godt forretningsmessige og tekniske problemstillinger.