Datastrategi | Hvorfor trenger du en datastrategi?

29.11.2022 | 4 min lesetid

Det settes mange mål som krever gode dataløsninger og velfungerende datakultur. Den beste og mest effektive måten å oppnå disse på, er å ha en tydelig og stødig datastrategi.

De fleste virksomheter setter seg ett eller flere mål innen data og analyse. Noen ganger settes det mål hvor gode dataløsninger blir utslagsgivende på måloppnåelse, og noen ganger handler målene konkret om verdiskaping gjennom datautnyttelse. Kanskje inneholder målene også et buzzword eller to? (Vi bare tipper).

Likevel er det ikke alltid at det følger en datastrategi bak målsetningene på data. For hvordan har vi egentlig tenkt å komme oss dit?

Én felles datastrategi eller mange tilfeldige datastrategier?

I de fleste tilfeller betyr ikke fraværet av en etablert datastrategi at man ikke har en datastrategi, men derimot at man har mange små datastrategier rundt i virksomheten. I dag har de fleste team hørt at data er “den nye oljen”, og at alt handler om å være “datadrevet”. Uten en tydelig vei til mål vil ulike team prøve å finne sin egen løsning, og dra i ulike retninger.

Resultatet av det er at data havner i siloer (de samme siloene vi skulle bryte ned), løsningene får kort levetid, vi ansetter feil folk fordi vi ikke ser hvilken kompetanse som egentlig trengs, og vi glemmer dataflyt i teknologiutviklingen fordi prioriteringen utelukkende ligger på produksjon. Veien til mål blir stadig lengre.

Datastrategien knytter sammen mål og tiltak

En datastrategi er viktig fordi den knytter målsetningene til virksomheten med tiltakene som må til for å nå dem. Som ansvarlig for data i virksomheten er det din oppgave å si ifra om hva du trenger for å kunne oppnå virksomhetens mål for data. Hardt arbeid er nytteløst hvis alle drar i ulike retninger, og buzzwords får bismak hvis vi ikke har definert hva de innebærer for vår virksomhet.

Datastrategien definerer veien fra hvor du er i dag, til der du ønsker å være i fremtiden. Å fastsette hvor man befinner seg nå, er det første steget i enhver reise. De samme målene har ulik betydning for ulike virksomheter, helt enkelt fordi man har ulike mennesker, kulturer, teknologier og budsjett. Noen virksomheter har svært kompetente datafolk, men mangler de riktige prosessene. Andre har en flott, moderne arkitektur, men lav modenhet på data i virksomheten. Dette gir ulike tilnærminger, selv om målene er de samme.

alter-text
Ulike virksomheter velger ulike veier til samme mål. Datastrategien definerer hvilken vei som passer for din virksomhet.

Å nå målene krever tydelige strategiske prioriteringer

En datastrategi handler i stor grad om å sette prioriteringer. Enkelte virksomheter bruker ordet “prioritet” løst, om alt de tenker er viktig. Men å prioritere handler ikke om å sette klistremerker på alt du ønsker deg, og hvis du fokuserer på alt fokuserer du egentlig ikke i det hele tatt. Å prioritere handler om å ta strategiske avgjørelser om hvordan vi skal bruke tid og ressurser for å nå målene våre. Det innebærer også å ta avgjørelser om hva du ikke skal bruke tid på.

Vi er ofte nølende til å bruke negative ord, og å si at vi ikke skal prioritere noe, eller at vi ikke kan gjøre noe. Vi ønsker å fokusere på de verdifulle tingene vi skal bruke tiden på. Dette har dessverre en tendens til å straffe seg. Når gamle antakelser om prioriteringer ikke blir adressert, vil folk tenke (eller i hvert fall håpe) at de fortsatt er gjeldende. Å gjøre det helt tydelig hva vi ikke skal bruke tid på er en kjempefin måte å gjøre det tydelig hva vi faktisk skal bruke tid på, og det gjør at vi unngår diskusjoner og omkamper på et senere tidspunkt.

Datastrategien er også et kommunikasjonsvirkemiddel - og må gjøres kjent

Likestilt med viktigheten av å ha en datastrategi er også viktigheten av å tydelig kommunisere denne. Datastrategien må være kjent av de ansatte, også de som ikke skal bidra i implementeringen. Det krever at vi viser eierskap til den og snakker om den, mye mer og til et bredere publikum enn det vi kanskje tror er nødvendig.

Målet med kommunikasjonen er ikke nødvendigvis å overbevise eller å hente støtte, men å unngå misforståelser og utviklingen av mange små strategier. Dersom du allerede har en datastrategi bør du forsikre deg om at den er sterk og står støtt. En ustødig datastrategi har de samme konsekvensene som mangelen på en datastrategi.

Oppsummert: Datastrategien din skal gi deg retningen for å nå dine mål

Datastrategien din skal gi deg retningen for å nå dine mål. Den skal fortelle hvordan teknologier, prosesser og folk henger sammen i det store bildet. Strategier handler vel så mye om hva vi ikke skal gjøre, som det handler om hva vi skal gjøre, og datastrategien etablerer hva som er viktig for virksomheten når det kommer til data.

Les mer om hvordan Glitni kan hjelpe deg med din datastrategi.

Har du lyst til å snakke med oss om din datastrategi eller målbilde? Ta kontakt med oss, så forteller vi gjerne mer om hvordan vi jobber med strategi og målbilde i Glitni.