author image

Magne Bakkeli

Magne har over 20 års erfaring som rådgiver, arkitekt og prosjektleder innen data & analytics, og forstår godt forretningsmessige og tekniske problemstillinger.

Glitni | Oppsummering av andre halvår 2023

30.01.2024 | 7 min lesetid

Vi har hatt en innholdsrik andre halvdel av 2023, med oppturer, nedturer og litt neglebiting underveis. Året endte bra, og vi utvikler oss som selskap. Her er en kjapp oppsummering av hva vi har fått til. Så ærlig vi makter, i retro-format.

Høydepunktene

Vi har fått til mye i andre halvdel av 2023. Her er våre høydepunkt:

 • Det ble flere stang inn på salg på slutten av året, som gjorde at markedsusikkerheten vår plutselig ble svært liten. Vi har sikret staffing ut våren, og har trygghet gjennom flere store kunder og nå 3 av 7 i prosjekter i offentlig sektor.
 • Innsats innen synlighet og markedsføring ga flere innkommende henvendelser, spesielt knyttet etablering av nye dataplattformer.
 • Vi fikk Monica og Knut Arne som nye ansatte, mens Eystein fant ut at det var bedre å jobbe i en linjejobb pga familielogistikken. Rett over på andre siden av 2024 rekrutterte vi jammen enda en - og nå er vi 8! Vi er klare til å rekruttere flere!

Salg og prosjekter - Solide kunder - med en bedre miks av private og offentlige virksomheter

Salg og prosjekter | Roller vi har tatt

Hos kundene har vi vært:

 • prosjektleder for innføring av en ny dataplattform
 • dataplattform-utviklere og -arkitekter
 • data engineer
 • dataarkitekt
 • rådgiver innen data-strategi
 • prosjektleder/rådgiver innen masterdata og data governance

Salg og prosjekter | Dette fikk vi til

 • Vi har solide og spennende virksomheter som kunder, og vår kundeportefølje står seg godt mot kundene de store konsulenthusene har. Vi fortsatte i varehandelen med 3 kunder, begynte å jobbe for en IT-selskap, et forsikringsselskap, en kursleverandør og et industriselskap, og fikk vårt andre offentlige oppdrag - hos Statens Vegvesen.
 • Vi fikk til salg! Vi opplevde stor usikkerhet ift oppdragsmengden litt frem i tid en periode, i likhet med konsulentbransjen for øvrig. Men - vi gjorde oss synlige i mange kanaler, og dro også i gang samarbeid med andre større aktører. Det ble faktisk flere stang inn på salg på slutten av året, som gjorde at markedsusikkerheten vår plutselig ble svært liten. Nå har vi sikret staffing ut våren. Vi har trygghet gjennom enda flere store kunder - og at 3 av 7 konsulenter nå er i prosjekter i offentlig sektor.
 • Vi startet vårt første prosjekt på Fabric, der det er mye som bra i dag, men der det er andre kapabiliteter må modnes mer. Igjen og igjen viser konsulentene våre at de er nysgjerrige og uredde folk som er raske til å lære seg nye metoder, arkitekturer og teknologier!

Salg og prosjekter | Dette kan vi bli bedre på

 • Vi opplevde lavere timepriser, i et marked der oppdragene generelt ble færre. Vi har de beste folka, og begynner å få mye erfaring i kofferten som gjør at vi leverer verdi raskt. Vi må jobbe for å synliggjøre verdien bedre, rett og slett.
 • Det krever fortsatt en del av oss å bli helt samkjørte, når vi er flere som ikke har jobbet sammen tidligere. Vi har blitt bedre til å utnytte vår samlede kompetansepool i forhold til første halvår, både gjennom Slack og felles kontordager der vi er sammen på tvers av prosjekter.
 • Salg krever arbeid hele tiden, og der har vi har blitt bedre enn i første halvår. Det er fortsatt noe å gå på. Kundeporteføljen bør nå være såpass god at nå gjelder det aller mest å levere godt der vi allerede er - slik at vi blir aktuelle for nye oppdrag.

Rekruttering - Vi har blitt 8 ansatte!

Vi er superopptatt av å få de riktige folka med . Og så må vi ikke minst jobbe med hvordan vi tar vare på hverandre underveis på reisen.

Rekruttering | Dette fikk vi til

 • Rekruttering gikk veldig bra før sommeren, og Monica og Knut Arne begynte rett i prosjekter i løpet av høsten. Vi startet ikke flere rekrutteringsprosesser i andre halvår, dels fordi vi ønsket å bruke tiden på gi Monica og Knut Arne en god start, men også fordi vi så at markedssituasjnen var mer usikker en periode.
 • I januar 2024 fikk vi inn enda en konsulent! Dette er strengt tatt ikke riktig periodisering, som de sier på regnskapsspråket. Han vil begynne i løpet av våren 2024, i første omgang i data engineer-rollen. Vi gleder oss - nå er vi 8!
 • Underleverandørene bruker vi enda mer aktivt enn tidligere. Arkitektene Øyvind Remme og Tobias Flood jobbet med oss i prosjekter i løpet av høsten og vinteren, og vi har også fått felles prosjekter med Sprint Consulting.
 • Vi er også underleverandør til andre. Vi leverte sammen med Sprint, Noria, Knowit, Norway Consulting og Atea gjennom halvåret. Det er mange fordeler med å gå sammen, spesielt til kunder der rammeavtaler og slikt er viktig.

Monica Plassen
Monica Plassen
Knut Arne Smeland
Knut Arne Smeland

Rekruttering | Dette kan vi bli bedre på

 • Vi fikk en tilgang - og en avgang på samme person. Eysten Kleivenes valgte å slutte hos oss etter prøvetiden, da han kom frem til at konsulentrollen ikke passer like godt som tidligere - med 4 barn og bopæl på landet i Asker. Alle parter synes det var trist, for vi trivdes jo veldig godt sammen faglig og sosialt! Vi får satse på at vi får jobbet sammen likevel, Eystein.
 • Vekstplanen vår tar ikke nok hensyn til at vi kan miste folk. Selv om vi tror vi gjør en god jobb på å få tak i de riktige menneskene, kan andre ting i livet skje som gjør at rollen ikke er så riktig lenger. Vi må nok tenke enda mer på hvordan vi kan skape oppdrag og roller der vi kan beholde folk i ulike livssituasjoner lenge, selv om vi vektlegger dette i dag. Vi må også bruke mer tid på dette i intervjusituasjonen, tenker vi.

Internlivet - Glitni er et sosialt fagmiljø

Internlivet | Dette fikk vi til

 • Vi er et fagmiljø, med skikkelig engasjerte folk. Vi har fått til å jobbe sammen stort sett i alle oppdrag, men ikke alltid i 100%-roller. Vi bruker hverandre i stor grad, men kan fortsatt bli bedre.
 • Vi fant en bedre form på interndagene våre. Vi trenger å jobbe sammen med strukturkapitalen vår, og utvikle kompetanse sammen rundt nye konsepter, arkitektur og teknologi. Vi ble litt flinkere til å definer hva vi vil ha ut av tiden, og fikk et format som fungerte bedre i andre halvår enn tidligere i Glitni-historien.
 • Vi hadde en bra sosialkalender. Vi har vært på hyttetur, vært ute og spist (skulle vært på Quiz, men det ble for hyggelig under middagen), og hatt julebord hjemme hos en av oss. Vi fortsatt å ha mange hyggelige frokoster på byens supreste steder. Thon Hotel Rosenkranz, Sommero, Amerikalinjen og Bristol er alle gode på hvert sitt vis, om dere lurte!
Vi har vært på hyttetur
Vi har vært på hyttetur

Internlivet | Dette kan vi bli bedre på

 • Det er litt varierende oppmøte på kontoret vårt på SPACES. Vi er alle i prosjekt, og møtekalenderen lar seg nok ikke alltid like godt kombinere med et kontor der vi sitter sammen - og telefonrommene er små og ubekvemme over tid. Vi får se hvordan vi kan løse dette gjennom færre møter og/eller bedre møteromsmuligheter.
 • Vi er gang med samarbeidet med Sprint Consulting. Vi håper som datamiljø å komme tettere på forretningsproblemene - og der Sprint kan levere enda større verdi gjennom oss med mer datakompetanse. Vi kan fortsatt bli bedre - prosjektene er ennå ikke tverrfaglige nok, og det er potensiale for å levere mye mer sammen. I første omgang må vi rett og slett selge inn flere prosjekter sammen.
 • Vi har fortsatt ikke fått landet partnerskap med Microsoft, da vi ikke har valgt å prioritere sertifiseringene som kreves ennå (Azure service partner).

Synlighet - Vi begynner å høste fruktene

Synlighet | Dette fikk vi til

 • Vi har vært med på å arrangere Oslo dbt Meetup nr 3 og 4 sammen med Computas i august og november. På begge Meetup’en deltok ca 70-80 engasjerte folk. Vi er klare for Meetup 5 og 6!
 • Vi får fortsatt tilbake for innsatsen på synlighet gjennom leads. Vi fortsatte å være ganske flinke på LinkedIn og Glitni.no. Vi fortsatte å få henvendelser via telefon og e-post fra mulige kunder som hadde lyst til å prate med oss, og landet flere prosjekter denne veien.
Vi er med på å arrangere Oslo dbt Meetup
Vi er med på å arrangere Oslo dbt Meetup

Synlighet | Dette kan vi bli bedre på

 • Det tar tid å jobbe med synlighet, og vi har måttet prioritere tøffere. Vi har fått en ok rytme på innholdsproduksjon til LinkedIn og egne nettsider, men med en betydelig lavere innsats enn før. Dette tar jo tid. Heldigvis begynner vi få en del innhold som står seg godt over tid, og som gir et godt bilde av hva vi er opptatt av som selskap. Fremover bør vi øke frekvensen noe igjen, både på artikkelfronten og på LinkedIn. Vi ser jo effektene direkte på prosjektinngangen.

Nysgjerrig?

Om dette pirret nysgjerrigheten, må du gjerne ta kontakt med oss eller følge oss på LinkedIn!

Magne Bakkeli

Magne har over 20 års erfaring som rådgiver, arkitekt og prosjektleder innen data & analytics, og forstår godt forretningsmessige og tekniske problemstillinger.