Glitni er produktet av oss

Vi elsker data, og vil at alle skal få oppleve hvordan data kan skape verdi gjennom innsikt og automatisering.

Som grunnfilosofi tror vi spesialisering over tid gjør oss til bedre rådgivere og konsulenter - og derfor bygger vi et konsulentmiljø der data er hovedfokus - hver eneste dag.

Vi ønsker å være anerkjent for å være spesialistene innen data og analyse - som er i forkant på nye metoder, konsepter og teknologier.

Glitni er produktet av oss | Bilde av Per Magne Drotninghaug

Vi er rådgivere, arkitekter og utviklere

Glitni tilbyr rådgivning og implementeringstjenester som hjelper deg med å hente ut verdi fra data. Vi bistår deg med å utforme og realisere hvordan teknologi, mennesker og organisasjon skal samspille i et økosystem for data- og analyseprodukter.

Vi har hands-on kompetanse på de mest sentrale teknologiplattformene, og er opptatt av å holde oss oppdatert på nye muligheter. Vi er teknologi-nøytrale, og hjelper deg med å ta de rette valgene.

Vi er rådgivere, arkitekter og utviklere | Bilde av Per Magne Drotninghaug

Vi jobber sammen med deg

Enhver problemstilling krever ulike innfallsvinklinger for å kunne løses best mulig. I Glitni tror vi utvikling av slike tjenester og produkter gjøres best i tverrfaglige team bestående av brukere, analytikere, designere, teknologer og forretningsutviklere som har et felles mål og ønske om å skape de beste løsningene. Vi bidrar inn i teamene med spisskompetanse på våre fagområder.

Vi jobber sammen med deg | Bilde av Per Magne Drotninghaug