Nicholas de Flon

Data Engineer

Nicholas har jobbet som konsulent innen analytics- og data engineering i 2 år. Han har erfaring med både store og små prosjekter, hovedsakelig innenfor lakehouse-baserte plattformer i matindustrien, og sertifisert i Azure, Snowflake, Databricks og dbt.

Nicholas har designet og utviklet dataprodukter i Azure og Databricks for større selskaper bygget rundt Data Mesh ved hjelp av Azure Data Factory, dbt og Power BI.

Nicholas er utdannet siviløkonom fra NHH og HiØ, med spesialiseringer i finans og business analytics. Hans masteroppgave tok for seg porteføljemodellering med hjelp av forskjellige maskinlæringsalgoritmer med hensikt om å slå Oslo Børs. Med sterke resultater og god gjennomføring ble oppgaven nominert av veileder til NFIs Årets Masteroppgave. Med god forretningsforståelse og teknisk kompetanse er Nicholas en sterk ressurs å ha på laget ditt.

Tidligere har Nicholas jobbet som konsulent i ATEA Analytics.