Øyvind Remme

Arkitekt | Selvstendig

Øyvind er spesialist innen business intelligence, analytics og information management. Han har siden 1994 deltatt i utvikling av løsninger for et bredt spekter av virksomheter på tvers av bransjer, teknologier og løsningsområder.

Han har et sterkt engasjement i utviklingen av fagområdet, og har bl.a. vært styreleder i Dataforeningens faggruppe for BI & Analytics, skrevet en rekke faglige artikler og blogg-innlegg, samt holdt kurs og foredrag.

I tillegg til sin faglige tyngde har han også bekledd en rekke roller, bl.a. som utvikler (både innen data engineering og programvareutvikling), testing og testledelse, teknisk og administrativ prosjektledelse, teamledelse, forretningsarkitekt, løsningsarkitekt, informasjonsarkitekt og forretningsrådgiver. Denne bredden fører ham ofte inn i roller i grensesnittet mellom forretning og IT, spesielt utleding og spesifikasjon av krav, oppfølging av leveranser, opplæring og gevinstrealisering.

De 3 siste årene har Øyvind arbeidet med data lakehouse-plattform i sky for TINE.

Øyvind er tilknyttet Glitni som selvstendig konsulent.