Tobias Flood

Arkitekt | Selvstendig

Tobias har 11 års erfaring som utvikler, arkitekt og rådgiver på dataplattformer i sky.

Tobias startet som prosjektleder, men gikk tidlig over til utvikling og data engineering før rollen som løsningsarkitekt i Capgemini i 2018. Med bred erfaring og 20+ prosjekter både i Norge og internasjonalt er han spesialist på Microsoft-teknologi og vært delaktig i det miljøet seneste årene. Som direktør i Capgemini ledet han områdene infrastruktur, sikkerhet og automatisering av dataplattformer. Han har i tillegg utviklet og vært eier av et globalt Capgemini rammeverk for automatisering og bygging av dataplattformer i Azure. Som leder av team har han også ekstra fokus og sterk kompetanse på leveransemodeller for både IT og dataplattform-team.

Tobias kommer med et forretningsperspektiv. Han har lang erfaring med å bygge bro mellom data og forretning. Desto viktigere er kompetansen på å skape godt samarbeid og balanse på autonomi mellom data og IT. Med teknisk forståelse på virksomhetsarkitektur og forretningsprosesser sammen har han designet og levert på løsninger som dekker hele livssyklusen til en virksomhet.

Med kjernekompetanse på Microsoft-teknologi (Azure) dekker han hele den tekniske porteføljen på både data og virksomhetsarkitektur. For dataplattformer designes ofte tekniske løsninger som inkluderer tredjeparter som Databricks, Snowflake og dbt ettersom en skyleverandør sjeldent dekker alle behov alene.

Erfaring med flere sikkerhetsbrudd tidlig i karrieren har ført til at sikkerhet inkluderes og evalueres i alle ledd av løsninger. Dette omhandler både tekniske og rutinemessige konsepter innen nettverk, lagring, IAM, nøkkelhåndtering, overvåkning mfl. for å sikre at bedrifter leverer iht. krav og forventinger.

Som personlig favoritt står automatisering gjennom platform engineering eller DevOps rammeverk høyt. Han har erfaring som ledende DevOps-arkitekt for et Fortune 500 selskap og ledet domenet for dataplattformer i Capgemini. Plattformer i skyen må tilrettelegges for å kunne endres raskt, ta i bruk ny teknologi og balansere bruken av mennesker og maskin.

Tobias har tidligere jobbet i Capgemini og Discovery, og har en B.S.F.A i Economics with Financial Applications fra South Methodist University (2012).

Tobias er tilknyttet Glitni som selvstendig konsulent. Han er ansatt i Norges Bank, med mulighet til å ta begrensede oppdrag utenfor finansektoren.