Synapse Analytics | Hvordan Glitni kan hjelpe deg

03.05.2023 | 2 min lesetid

Glitni kan hjelpe deg med å implementere og skalere Azure-plattformen slik at du kan kombinere det beste fra datavarehus og data lakes, og skape en åpen og enhetlig plattform for dine data-, analyse- og AI-workloads.

Våre tjenester relatert til Azure Synapse Analytics

Vi kan hjelpe deg med å implementere og skalere Azure Synapse-plattformen slik at du kan kombinere det beste fra datavarehus og data lakes, og skape en åpen og enhetlig plattform for alle dine data-, analyse- og AI-workloads.

1. Arkitekturdesign og og planlegging

Vi kan hjelpe deg med å forstå behovene og kravene til din organisasjon. Våre eksperter kan bistå med å utforme en data lakehouse-arkitektur som passer din organisasjons spesifikke behov, og som utnytter Azure-teknologien på best mulig måte. Vi kan omsette designet til en plan for realisering.

2. Implementering og integrasjon

Vi kan bistå med å sette opp Synapse og andre teknologier relatert til data og analyse på Azure samt integrere den med eksisterende datakilder, verktøy og systemer for å sikre en god overgang. Våre konsulenter kan jobbe med deg for å finjustere og optimalisere Azure-infrastrukturen, og sikre høy ytelse og effektiv ressursutnyttelse.

3. Opplæring og kompetansebygging

Vi kan tilby opplæring og støtte til teamet ditt for å sikre at de har kunnskapen og ferdighetene som kreves for å jobbe effektivt med Azure-teknologien.

4. Plattform-utvikling og drift

Våre eksperter kan tilby løpende utvikling, støtte til drift og vedlikehold av Azure-plattformen, slik at du kan fokusere på å utnytte data, analyse og AI for å drive virksomheten din fremover.Magne Bakkeli

Magne har over 20 års erfaring som rådgiver, arkitekt og prosjektleder innen data & analytics, og forstår godt forretningsmessige og tekniske problemstillinger.