Glitni - dataplattform | Bilde av Per Magne Drotninghaug

Utvikling av dataplattformer

Vi hjelper deg med å designe, utvikle og drifte din dataplattform, inkludert data- og analytiske pipelines (DataOps, MLOps) som kjører på plattformen. Vi bidrar til etablering av arkitektur (data lakehouse, datavarehus, data lake etc), prosesser og rutiner, samt tester fortløpende ny teknologi som kan bidra til økt sikkerhet, stabilitet, kostnadseffektivitet, ytelse eller nye kapabiliteter. Vi har ekspertise på Microsoft Azure og Google Cloud, og er glade i teknologier som Snowflake, Databricks og dbt.

Les mer
Glitni - arkitektur | Bilde av Per Magne Drotninghaug

Data engineering og data-arkitektur

Vi bistår med å ta i bruk teknikker og verktøy for data engineering og data-arkitektur som kan forbedre og akselerere dataflyt-prosessen dramatisk - inkludert steg som datavask, datatransformasjon og sammenstilling mot å gjøre dataene klare for analyse.

Les mer
Glitni - datateam | Bilde av Per Magne Drotninghaug

Organisering av datateam

Vi hjelper deg med å lede programmer, prosjekter eller produktteam relatert til dataplattformer og dataprodukter, og bidrar til å etablere varige leveransemodeller som er riktig for din virksomhet. Data governance-prosesser og -organisering er vi også opptatt av, og bistår gjerne her. Vi hjelper deg også med å styrke utvikling av analytisk kompetanse og utnyttelse av data i forretningsprosessene, slik at du evner å ta ut effektene fra data.

Glitni - data og analyse | Bilde av Per Magne Drotninghaug

Datastrategi

Datastrategi og målbilder knyttet til data, innsikt og analyse kan gi retning, og verdi skapes best gjennom bevisste investeringer over tid. Her har vi masse erfaring vi gjerne deler med deg. Vi bidrar også som rådgiver om dere ser forretningsmuligheter gjennom data.

Les mer

Vi bidrar til at du blir mer datadrevet

Forståelse for forretningen

Vi identifiserer de riktige problemene og knytter de sammen med effektive teknologiske løsninger, og har like god dialog med teknologer som behovseiere.

Verdifokus

Vi er opptatt av alle brikkene i puslespillet, og søker å skape langsiktig verdi gjennom å både endre mennesker og prosesser slik at man tar bedre beslutninger.

Relevant erfaring

Vi har erfaring fra både store og små prosjekter, som krever både navigasjon og prosessforståelse, og nye, smidige måter å jobbe på. Vår erfaring gjør at vi tør å utfordre deg.

Brenner for fagfeltet

Vi tar med oss nye teknologier og metoder som kan gi verdi for deg som kunde. Vi bygger løsninger som fungerer nå - og som du kan justere etter hvert som forretningsbehovene endres.