Våre tjenester

Datastrategi

Data er høyt på agendaen i norske virksomheter

Det snakkes mye om “å bli datadrevet” i styrerom og ledergrupper for tiden, mye drevet av mulighetene som generativ AI gir. Vi i Glitni liker at norske virksomheter har data høyt på agendaen!

Men - mange selskaper ansetter dyre data scientists, gir dem tilgang til data og ber dem om å lage modeller og analyser. Dette er sammenlignbart med å gi en snekker en pall med materialer og be hun eller han å lage noe. Kanskje får du en fuglekasse, fremfor garasjen du egentlig trenger?

Virksomheter er ofte heller ikke er klare, eller motvillige, til å gjennomføre endringene som kreves for å utnytte datadrevet innsikt. Vår erfaring er det ikke holder å endre bare én ting, f.eks arkitektur og teknologi, uten å endre for eksempel hvordan organisasjonen jobber med å få ut verdien fra data. Det er lurt å tenke en helhet, som der hver del må virke sammen.

Begynn alltid med å definere forretningsverdien du ønsker

For å unngå å kaste bort tid og penger, anbefaler vi å starte med forretningsverdien du ønsker å realisere, og identifisere hvordan data og innsikt kan brukes til å oppnå den verdien. Du kan bruke data og innsikt til å forbedre nåværende aktiviteter, produkter og tjenester, men også for å utvikle nye.

Her er noen vanlige områder der data kan gi verdi:

 • Øke utnyttelsen av ansattes tid og kompetanse gjennom å automatisere rutineoppgaver –f.eks. automatisk registrering av regnskapsbilag
 • Gjøre produksjon og intern drift mer effektiv og bærekraftig gjennom f.eks å forstå kvalitetsutfordringer, ha riktig varelager til enhver tid basert på forventet etterspørsel eller å kunne forutsi når utstyr trenger vedlikehold
 • Øke kvaliteten på produkter og tjenester gjennom å gi en bedre forståelse for hvem kundene eller brukerne våre er og hva de trenger – og deretter videreutvikle produkter og tjenester slik at det løser kundens behov bedre
 • Jobbe mer målrettet med markedsføring, kunderelasjoner og salg gjennom f.eks å kunne skreddersy markedsføring mot ulike segmenter

Å vite om du for eksempel ønsker å forbedre strategisk og operativ beslutningstaking, bruke prediktiv vedlikehold, eller begynne å kontakte kunder som sannsynligvis vil forlate deg, vil i stor grad påvirke hvilke data du bør benytte og hvordan arkitektur og teknologi må settes opp for å legge til rette for effektiv dataflyt.

Datadrevne forretningsprosesser og kunstig intelligens endrer måten verdien leveres på. Teknologi og data er tilgjengelige, men du trenger også endringsvilje og -evne for å få mest mulig ut av dataene. Data er kun et virkemiddel, ikke et mål.

Datastrategi - grunnlaget for langsiktig suksess med data

En datastrategi er mer enn et engangsprosjekt. Datastrategien er grunnlaget virksomheten din trenger for å få økt verdi fra data - og smidigheten til å utvikle gode praksis for utnyttelse av data når kravene øker og nye teknologier dukker opp.

Datastrategien skal understøtte forretningsstrategien. Med en felles visjon for rollen data skal spille for å understøtte forretningsstrategien kommer ledergruppen om bord. Med et langsiktig veikart vet dere hvordan menneskene, prosessene, teknologiene og dataene operativt må gå i takt for å oppnå selskapets mål, og hvilke endringer som må på plass til hvilken tid.

Les mer om hvorfor du trenger en datastrategi.

Stock photo (Canva): For å nå målene må organisasjonen gjennom flere realiseringsfaser
Stock photo (Canva): For å nå målene må organisasjonen gjennom flere realiseringsfaser

Få et annet perspektiv på utfordringene du skal løse med datastrategien

Å utarbeide en datastrategi er en kompleks oppgave, og dette arbeidet kommer gjerne i tillegg til behovet for å håndtere den daglige driften. Ved å samarbeide med konsulenter får du ikke bare ekspertveiledning i å lage din datastrategi, men også verdifull tid til å fokusere på kjernevirksomheten.

Det kan også være verdifullt å få et objektivt perspektiv til å identifisere muligheter og foreslå tiltak som en del av å lage en robust datastrategi. I tillegg kan man få tilgang på spesialiserte ferdigheter og erfaring, som kanskje ikke eksisterer internt. De fleste problemer har vært løst en gang før, både med hell og uhell, og dette er innsikt som kan være verdifull å ta med i arbeidet.

Våre tjenester knyttet til datastrategi

Med vår erfaring kan vi tilby en rekke tjenester tilrettelagt for å hjelpe organisasjonen din i hvert trinn av datareisen.

1. Formulering av datastrategi for virksomheten eller et delområde

Vårt team av erfarne eksperter vil jobbe tett med organisasjonen din for å forstå dine unike forretningsutfordringer og mål. Vi vil utnytte denne innsikten til å designe en datastrategi som er skreddersydd for din virksomhet. Vår tilnærming tar sikte på å forene datalandskapet ditt, eliminere datasiloer, bygge kompetanse og evne til utnytte innsikten, samt sikre dataintegritet og sikkerhet.

Leveranser vil tilpasses deg, men kan f.eks omfatte:

 • Hvordan data understøtter mål og prosesser
  • vurdering av hva sammenlignbare virksomheter gjør
  • hva forretningsmålene krever av dataprodukter og datarelaterte kapabiliteter
  • use case vurdert blant annen i forhold til kompleksitet og forretningsverdi
  • visjon for utnyttelse av data
 • Kapabiliteter som må på plass
  • nå-situasjonsanalyse og modenhetsvurderinger
  • datadomener, dataeierskap og data goverance-prinsipper
  • arkitektur- og teknologivurderinger
  • organisatoriske kapabiliteter som trengs for å realisere dataproduktene
  • hvordan realisere forretningsverdien
 • Roadmap
  • data-relaterte initiativ med vurdering av gjennomføring, investeringer og viktighet
  • veikart/tidslinje for realisering
  • kortsiktige tiltak for å komme i gang
  • kommunikasjon og forankring
Illustrasjonsbilde av et veikart laget for noe helt annet, hentet fra https://www.officetimeline.com/roadmaps#roadmap-examples
Illustrasjonsbilde av et veikart laget for noe helt annet, hentet fra https://www.officetimeline.com/roadmaps#roadmap-examples

2. Oppdatering av en eksisterende datastrategi

Når virksomheten står overfor en uforutsigbar økonomi, skiftende forretningsprioriteter, større organisasjonsendringer, oppkjøp/fusjoner eller utskillelse/fisjoner eller nye teknologivalg, er det på tide å gjennomgå og oppdatere datastrategien din. Vi vil hjelpe deg med å oppdatere datastrategien din for å sikre at dine data, folk, prosesser og verktøy fortsatt er best mulig rigget for å hjelpe deg med å oppnå dine forretningsmål. Vi kan bistå med hele prosessen, eller være din sparringspartner på utvalgte deler av datastrategien. Vi står også klare til å være din partner når det er på tide å realisere veikartet for datastrategien din.

3. Gjennomføring av mulighetsstudier for Generativ AI

For å hjelpe virksomheter med å posisjonere seg, og allerede nå dra nytte av den utrolige utviklingen som skjer, har vi sammen med Sprint Consulting utarbeidet et mulighetsstudie innen generativ AI. Her får du en strukturert oversikt over de mest relevante trendene, mulighetene og verktøyene innen AI som er tilpasset ditt selskaps behov. Her får du et godt bilde av mulighetene fremover, men også veiledning på hvordan dere kan ta i bruk generativ AI allerede i løpet av noen uker. Ikke minst får dere en påminnelse også på hva dere må hensyn til av risiki og begrensninger - ikke minst gjelder det å verne om egne data og hvordan disse benyttes.

Bilde generert av Midjourney.com, tekstprompt: beautiful, fantasy city unreal engine
Bilde generert av Midjourney.com, tekstprompt: beautiful, fantasy city unreal engine

4. Kartlegging og plan for Data Science

Data Science-initiativer kan lett bli en kostbar feiltakelse uten tilstrekkelig forberedelse. Vi vil jobbe sammen med deg for å definere verdifulle use case/brukstilfeller for data science og avklare hva det vil kreve å komme dit. Etter en gjennomgang av dine nåværende data, prosesser, teknologi og infrastruktur, vil du få en plan som legger frem trinnene for å igangsette et Data Science-program, inkludert initiativer du kan iverksette umiddelbart og anbefalinger for å lykkes med Data Science.

5. Kartlegging og plan for ledelsesrapportering

Vi hjelper deg med kartlegging og plan for ledelsesrapportering, slik at dere får en rapporteringsstruktur som effektivt kommuniserer nøkkeldata og innsikt til ledelsen, og som gir kontroll og retning for deres utvalgte satsningsområder. Vi bistår blant annet med å tydeliggjøre mål, KPIer og andre nøkkeltall, og bistår i å definere eierskap og nedbrytning i organisasjonen. Vi hjelper deg å sortere møtepunkter, ansvar og frekvens for oppfølgingen. Vi bidrar til å skille mellom plan, estimater/prognose og resultater.

6. Detaljering og realisering av de første use case/brukerhistoriene

Identifisering og prioritering av brukerhistorier relatert til data er et sentalt skritt i implementeringen av en datastrategi. Teamet vårt samarbeider med deg for å forstå utfordringene og målene dine. Ved å utnytte denne innsikten tilpasser vi datastrategien din til brukerhistoriene som betyr mest, og detaljerer disse sammen med deg. Vi hjelper deg å planlegge, lede og realisere use casene, slik at datastrategien kommer i gang.

Illustrasjonsbilde av en generell impact-feasability-matrise, der impact-dimensjonen er knyttes opp mot ett eller flere forretningsmål. Bildet er hentet fra https://inspirations.beekast.com/inspiration/impact-feasibility-matrix/
Illustrasjonsbilde av en generell impact-feasability-matrise, der impact-dimensjonen er knyttes opp mot ett eller flere forretningsmål. Bildet er hentet fra https://inspirations.beekast.com/inspiration/impact-feasibility-matrix/

Hvorfor du bør velge Glitni til å bistå med din datastrategi

 1. Vi ser helheten slik at dere får varig verdi fra datastrategien
  Vi har bistått store virksomheter med både å utvikle datastrategier, men også realisere de - og har erfaring med hva som fungerer og ikke. Vi identifiserer de riktige problemene og knytter dem sammen med effektive teknologiske løsninger, og har like god dialog med teknologer som behovseiere. Vi er opptatt av alle brikkene i puslespillet, og søker å skape langsiktig verdi gjennom å både endre mennesker og prosesser slik at man tar bedre beslutninger. Vi har med oss meninger om arbeidsprosesser, leveransemodeller og andre elementer som må på plass for å få verdi fra data.
 2. Vi har tverrfaglig kompetanse for å kunne løse de fleste problemstillinger
  I Glitni jobber vi i team med tverrfaglig kompetanse, sammen med dere. Teamenet settes sammen for å kunne dekke de områdene som gir mest mulig verdiskapning for ditt selskap. Vi ser etter de beste løsningene til problemstillingen, og implementerer etterpå.
 3. Vi har erfaring som gjør at dere gjør de riktige tingene
  Vi har bakgrunn fra Management Consulting, men forstår også arkitektur, teknologi og data. Vi har erfaring fra både store og små prosjekter, som krever både navigasjon og prosessforståelse, og nye, smidige måter å jobbe på. Vår erfaring gjør at vi tør å utfordre deg. Vi tar med oss erfaring fra nye teknologier og metoder som kan gi verdi for dere som kunde.
 4. Vi har med malverk og metode som sparer dere tid
  Glitni har med egne maler og rammeverk for alle deler av strategiarbeidet, enten det er data governance, brukerhistorier eller organisering. Malene og eksemplene gir oss et godt utgangspunkt for å tilpasse til din virksomhet sine behov.
 5. Vi jobber sammen, slik at dere har styringen og bygger kompetanse
  Vi ønsker å jobbe som et integrert team sammen med dere og andre samarbeidspartnere dere benytter. Det er viktig at deres egne ressurser deltar aktivt i strategiarbeidet. Vi er avhengige av å forstå virksomheten for å hjelpe dere med strategien, og dere er avhengige av eierskap til strategien for å implementere den på en god måte. Vi vet ikke minst hvordan vi kan få god dialog og nyttige diskusjoner på alle nivå - i styrerommet, ledergrupper, hos de som skal bruke dataene og de som er med å utvikle dataprodukter og dataplattformer.


Møt våre datastrategi-eksperter!

Ved å samarbeide med oss får du tilgang til et team av eksperter som kan hjelpe deg med å utarbeide og implementere en robust datastrategi.

author image

Birger Midtlid

Arkitekt

Birger er en svært erfaren konsulent innen analyse og rapportering, datavarehus og big data i ulike roller som blant annet prosjektleder og arkitekt. 
Les mer

author image

Magne Bakkeli

Seniorrådgiver

Magne har over 20 års erfaring som rådgiver, arkitekt og prosjektleder innen data & analytics, og forstår godt forretningsmessige og tekniske problemstillinger. 
Les mer


Image

Ta kontakt!

Kontakt oss gjerne for en prat om hvordan du best kan etablere og videreutvikle din dataplattform for å skape verdi fra data!

Magne Bakkeli
91 66 22 69
magne.bakkeli@glitni.no