Magnus Hanslien

Arkitekt | Selvstendig

Magnus har 19 års erfaring som rådgiver, arkitekt og prosjektleder innen data & analytics. Han har i løpet av perioden vært eksponert for flere og til dels komplekse problemstillinger knyttet til sammenstilling av data til beslutnings- og styringsinformasjon.

Magnus har unik profil som dekker et bredt spekter. Han er komfortabel og motivert til å håndtere roller fra prosjekt- og programledelse, design og estimering av dataleveranser, løsningsarkitektur, informajonsarkitektur og data governance i tilknytning til dataplattformer, analyse og rapportering. Han har også erfaring innenfor statistisk modellering og avansert analyse.

Magnus har omfattende erfaring fra utforming av dataarkitektur og datamodellering. Som informasjonsarkitekt der han har bidratt med kartlegging informasjonsbehov og oversatt behov til dimensjoner, hierarki og nøkkeltall, oversatt behov og krav til en helhetlig løsningsarkitektur, og videre funksjonell arkitektur med rapporter og analysemodeller, dataarkitektur, datamodeller, dataintegrasjon og kjøreplaner. Han jobber gjerne også med data governance og leveransemodeller.

Magnus arbeider strukturert og kvalitetsbevisst, og har en god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Magnus har tidligere hatt konsulentroller i PwC og Accenture, og er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU (2004).

Magnus er tilknyttet Glitni som selvstendig konsulent.