Glitni | Her er hva vi har lært om å starte konsulentselskap

16.04.2022 | 11 min lesetid

Uansett hvordan det går med Glitni i fremtiden så har vi nettopp vært gjennom noen øvelser som vi tror de fleste som tenker å starte konsulentselskap må gjennom – uavhengig av hva dere skal være gode på. Så da deler vi!

1. Enes om felles mål

Det første vi gjorde var å snakke sammen om hva hver enkelt hadde lyst til å få ut av karriere og livet ellers – slik at vi var sikre på at vi så verden ganske likt. Det gjorde vi både i fellesskap og to og to, noen ganger ganske sent om kvelden. Det har kanskje flere av dere også gjort før, men denne gangen var timingen riktig – så riktig at vi bestemte oss for å gjøre noe med det.

Spesielt sammenlignet vi hva hver av oss kunne vinne og tape på å gjøre noe så gærent som å starte for oss selv. Alternativkostnaden var der, for alle kunne gjøre andre morsomme ting, men risikoen var unisont opplevd som liten på tvers av gruppen.

Deretter diskuterte vi noen elementer som vi opplever at utgjør selve fundamentet i selskapet, der vi ble enige om forretningsmodell og målene vi ønsket å oppnå. Noen av oss hadde tenkt lenge på å starte eget selskap, og andre av oss trengte å diskutere mer hva vi ville oppnå og hvordan vi skulle få det til. Da leide vi oss møterom og brukte gamle konsulenttriks for å snakke oss gjennom det vi mente var viktig.

Vår erfaring: Bruk tid på å definere et fremtidsbilde for hvor dere vil! Dette er en fin øvelse for at dere skal bli enige om hva dere er i ferd med å begi dere inn på.

Tidlig versjon av målene til Glitni – per november 2021. Vi har tatt bort superhemmelige ting, så det er nok ikke så mye gull å finne
Tidlig versjon av målene til Glitni – per november 2021. Vi har tatt bort superhemmelige ting, så det er nok ikke så mye gull å finne

2. Tydeliggjøre hvorfor kundene skal ønske å jobbe med oss

Vi fortsatte å ha arbeidsmøter. Neste punkt var å få tydeliggjort verdibudskapet vårt. Forretningsmodellen i et konsulentselskap er å selge spisskompetanse i form av timer til andre selskap som har problemstillinger der kompetansen er særlig verdifull. Vi tenkte derfor på hva vi skulle skal være ekstra gode på, og hvilke problemstillinger vi skulle løse, samt for hvem. Og – skulle modellen primært være å selge timer, eller skulle vi få inntekter også på andre vis?

Vår erfaring: bruk tid på å definere verdibudskapet dere kommer med til fremtidige kunder. Hvorfor skal noen velge å kjøpe tjenester fra dere, fremfor fra konkurrentene?

Vi konkluderte med at vi begynner med timer, så får vi se om det kan bli spunnet av andre modeller senere. Og hva vi skulle være ekstra gode på var dataplattformer, dataprodukter og alt annet som skulle til for å få verdi fra data.

Tidlig versjon av verdibudskapet til Glitni til fremtidige kunder – per november 2021
Tidlig versjon av verdibudskapet til Glitni til fremtidige kunder – per november 2021

3. Identifisere hvem vi skal jobbe for

Vi som alle har jobbet noen år er så heldige å ha et nettverk. Vi gjorde det håndfast gjennom å lage oss en liste over selskap, kontaktpersoner og mulige innganger til problemstillinger vi kunne bistå med. Vi laget en database (i Airtable - dere kan selvfølgelig lage en liste i Excel også). Vi brukte også LinkedIn aktivt, for å identifisere potensielle leads.

Før vi startet Glitni var vi så heldige å sannsynliggjøre at hver enkelt av oss kunne komme ut i oppdrag raskt, gjennom 2-4 konkrete salgsmuligheter per hode. Om det hadde vært mer usikkert måtte vi tatt høyde for dette da vi skulle vurdere finansieringsbehov.

LinkedIn er en fin arena for å identifisere mulige leads
LinkedIn er en fin arena for å identifisere mulige leads

4. Enes om interne verdier

Vi har planer om å bli flere, mange flere. Vi jobbet derfor med å besvare hvorfor både vi – og nye konsulenter – skulle ønske å jobbe i Glitni. Vi må være tydelige på hvorfor noen skal velge å jobbe sammen med oss fremfor å bli der de er i dag, og ikke minst hvorfor flinke folk skal velge å bli i Glitni. Øvelsen var også fin for oss selv – vi skaper jo tross alt den arbeidsplassen vi selv ønsker oss!

Tidlig versjon av verdibudskapet til Glitni til fremtidige medarbeidere – per november 2021
Tidlig versjon av verdibudskapet til Glitni til fremtidige medarbeidere – per november 2021

5. Konkretisere hvordan vi skal bli flere flinke hoder

Vi hadde noen møter der vi forsøkte å definere hvilke roller vi ønsket å fylle først, og deretter brukte vi eksempler fra eget nettverk på hvem som var gode eksempler. Vi tenkte (og tenker) at vår samlede kompetanse er som en løk, der vi skal styrke kjernen først før vi utvider nedslagsfeltet med kompetanse vi ikke har fra før.

Rent praktisk laget vi en enkel database (i Airtable igjen), og laget oss en liste over 100 navn som kan være egnet for å fylle rollene. Deretter diskuterte vi hvem vi ønsket oss først, og hvordan innfallsvinklene burde være for å få de i dialog.

Vi er heldige og kjenner en del flinke folk, selv om de fleste sikkert har det fint der de er. Vi tenker å snakke med noen av dem, og kanskje bruke annonser og headhunter senere. Så får vi se!

6. Kartlegge hvordan vi skal bli kjent

Det er enklere å selge tjenestene våre, men også rekruttere, om merkevaren vår er kjent. Vi snakket sammen om hvordan vi ønsket å profilere oss, og hvilke kanaler vi ønsket å bruke mest tid på. Ikke alt ble gjort i gruppe, da vi fordelte oss 50/50 på teknisk løsning for webside og den visuelle profilen.

Vi brukte først en del tid alle sammen på navn på barnet vårt – Glitni, og hva navnet skulle representere. Nemlig at vi er basert i Norge, er til å stole på, og skaper gull fra dataene dine. Glitni betyr nemlig «den skinnende» på norrønt.

Husk å sjekke om andre bruker navnet! Vårt navn ligner litt på en islandsk bank som nå er konkurs, men det er jo ikke så farlig..

Wikipedia: betydningen av Glitni/Glitnir
Wikipedia: betydningen av Glitni/Glitnir

Vi brukte også en del tid på visuelt uttrykk og logo. Et par av oss er over middels interessert i slikt, men vi mener det uansett er verdt litt tid. Dette bør kanskje komme litt lengre ned i løypa for mange, men for oss skapte det positiv energi og var noe vi koste oss med. Vi laget en enkel designhåndbok i Canva, satte opp PowerPoint-mail, logo og kjøpte/fant bilder som representerte uttrykket vi ønsket.

Arbeidsdokument for visuelt uttrykk og logo for Glitni, ca november 2021

Kanalvalg brukte vi litt mindre tid på. Vi mener at B2B-markedsføring gjøres best på LinkedIn, og dernest Facebook og Medium. Instagram, TikTok, Snap og de andre kommer nok litt senere for oss. Og ikke minst: vårt faglige engasjement må vises frem i fysiske kanaler som fagfora og ulike events. Vi begynte tidlig å skisse på en markedskalender, men denne har vi jobbet mer med senere.

7. Fordele eierandeler

Å bli enige om fordeling av eierposter er aldri enkelt. Noen av oss har mye erfaring og nettverk, mens andre har masse energi og iver til å drive med salg og rekruttering når vi er i gang. Men – ingen av oss vet hvilken effekt dette vil ha, eller hvem som ender opp med å være mest verdifull.

Uansett er det tilnærmet umulig å få fordeling av eierandeler helt rettferdig. Målet for oss var at det skulle være slikt fordelt at ingen blir bitre og sure i etterkant. Men – dette syntes vi også var vanskelig - så vanskelig at det ble litt dårlig stemning en stund. Men vi landet til slutt på en fordeling vi kunne enes om.

8. Sette opp aksjonæravtale

Etter å ha landet eierandeler fikk vi som eiere av Glitni satt opp en aksjonæravtale. Dette gjorde vi før selskapet var formelt stiftet.

Vår erfaring: Aksjonæravtalen virker som et godt redskap for å unngå mulige konflikter i fremtiden, så bruk litt tid sammen for å få den så bra som mulig!

Formålet med aksjonæravtalen er å regulere forhold mellom de som er aksjonærer, eller undergrupper av aksjonærer. For eksempel ønsker ikke vi som starter Glitni å ha passive aksjonærer – det er kun mulig å være å være aksjonær i Glitni om aksjonæren er ansatt i 50% stilling eller mer.

Vi regulerer følgende punkter i aksjonæravtalen vår:

Basert på vår erfaring tror vi at de fleste kan greie å få satt opp en ok aksjonæravtale på egen hånd, uten å involvere en advokat. Men av og til er det sikkert nødvendig. Snakk gjerne med noen som har laget en slik avtale før – det var nyttig for oss.

9. Ferdigstille stiftelsen av aksjeselskapet

Vi synes det har vært enkelt å opprette et AS, men husk at det kan ta noen uker før alt er ferdig behandlet i banken og i Brønnøysundregistrene. Det er også godt forklart hvordan dere går frem her.

Prosessen for å stifte aksjeselskapet er enkel og godt forklart
Prosessen for å stifte aksjeselskapet er enkel og godt forklart

Det dere må gjøre for å etablere et aksjeselskap er kort og godt:

  1. Fylle ut stiftelsesdokumenter med navn, formål, eiere, styre og daglig leder
  2. Opprette bedriftskonto for aksjeselskapet i en bank og innbetale minimum 30.000 kr i aksjekapital
  3. Registrere aksjeselskapet i Foretaksregisteret. Ved registrering får man et organisasjonsnummer
  4. Registrere seg i MVA-registret når dere venter å fakturere kunder for mer enn 50.000 kr eks. mva innen de neste 3 ukene

10. Til slutt – her er vår oppgaveliste for å starte konsulentselskap

Gjennom oppstarten av Glitni har vi vært gjennom mange oppgaver. Vi har så langt vært flinke til å snakke sammen underveis med ett planleggingsmøte en gang i uken. I tillegg gjør vi avklaringer med hverandre på chat eller på videomøter. Vi har laget et taskboard der vi fordeler oppgaver mellom oss innen ulike kategorier, og fordeler de ut i tid i 2-ukerssprinter.

Eksempel på oppgaveoppfølging i Glitni fra desember 2021, laget i Notion
Eksempel på oppgaveoppfølging i Glitni fra desember 2021, laget i Notion

Trolig må også dere gjennom de fleste av oppgavene vi har vært gjennom. Vi har derfor laget en oppgaveliste som kan brukes som et utgangspunkt for å starte eget selskap. Kategoriene vi har brukt så langt er salg, marked, rekruttering, HR, styring/admin og systemstøtte. Alle oppgaver er selvfølgelig ikke løst over natten, og mange trenger flere iterasjoner. Her er listen vi i Glitni har jobbet oss gjennom, og delvis jobber med ennå:

Kategori Oppgave
Salg - Lag et enkelt CRM-system - få inn kontakter og salgsmuligheter
- Lage mal for engasjementsbrev og standardbetingelser
- Etablere kontakt med kunde X, Y og Z
- Ta kontakt med nettverk innen NN
- Etablere CV-mal
- Etablere relasjon med partner YY
Marked - Etablere visuell profil
- Få tak i bilder til bruk i profilering
- Ta bilder av oss selv
- Skrive historier til LinkedIn og Facebook ifm oppstart av selskapet
- Etablere nettside
- Etablere selskapsprofil på LinkedIn, Facebook og Medium
- Kontakt X for mulig presse
- Lage markedsplan (med innlegg i SOME, annonsering, presse, fagartikler, deltagelse på events etc)
- Sette opp SEO-verktøy
- Sette opp webtrafikkanalyse
- Teste betalt annonsering
- Få opp rutine for å analysere SEO og webtrafikk-
Rekruttering - Avklare når X, Y og Z slutter
- Utforme rollebeskrivelser og personas for rekruttering
- Lage kontaktliste for videre rekruttering
- Ta kontakt med Æ, Ø og Å
HR - Lage ansettelsesavtaler
- Etablere pensjonsavtale
- Etablere yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring
- Etablere sosialkalender
- Utforme beskrivelse av lønns- og insentivmodell
- Etablere personalhåndbok
Styring/admin - Lage likviditetsprognose, samt prosess for oppdatering
- Etablere møtestruktur
- Avstemme beslutningsstruktur
- Etablere økononomihåndbok, med rutiner for timeføring, fakturering, utlegg, prinsipper for regnskapsførsel mv
- Etablere støtte på lønnskjøring
- Avklare strategi for kontor
- Formulere og visualisere forretningsplan
- Få opp avtale med revisor (senere)
- Etablere retningslinjer for internkommunikasjon
Systemstøtte - Avklare behov for systemstøtte (dokumenter, mail, webhosting, Git, etc)
- Etablere digital signaturløsning
- Etablere retningslinjer og løsning for brukere og tilgangsstyring
- Bestemme regnskapsprogram og timeføringsmodul
- Etablere PC-innkjøp
- Etablere telefoniavtale
- Kjøpe inn programvarelisenser
Selskapsetablering - Avklare personlige og felles mål for selskapet
- Bli enige om posisjonering, verdiforslag til kunder og nye ansatte, samt kultur vi ønsker for selskapet
- Avklare hvordan vi ønsker å styre faglig utvikling
- Etablere aksjonæravtale
- Avklare rolledeling internt, samt formelle roller (daglig leder, prokura, styresammensetning)
- Etablere bankforbindelse
- Betale inn X kr i aksjekapital
- Etablere AS i enhetsregisteret
- Registrere selskapet i MVA-registeret

Om du er god på dataplattformer, data pipelines, dataprodukter og data governance er det liten vits å starte et helt nytt konsulentselskap – da er det jo bare å ta kontakt med oss i Glitni!

Magne Bakkeli

Magne har over 20 års erfaring som rådgiver, arkitekt og prosjektleder innen data & analytics, og forstår godt forretningsmessige og tekniske problemstillinger.