Våre tjenester

Utvikling av dataplattformer

Trenger du å fornye dataplattformen?

Mange virksomheter har en eller flere dataplattfomer i form av datavarehus og data lakes etablert on-premise over tid, som nå ikke greier å lagre og prosessere mer og flere typer data, eller levere raskt nok til use case knyttet til maskinlæring og avansert analyse.

Det er behov for å fornye dataplattformen, og kanskje gå mot data lakehouse som arkitekturmønster. De fleste velger å etablere en ny dataplattform på en sky-infrastruktur fra for eksempel Azure, Google Cloud og AWS, som er bedre i stand til å være grunnmuren til å skape en enda mer datadrevet virksomhet.

Dataplattformen tilrettelegger for tilgjengeliggjøring, sammenstilling, kvalitet og strukturering av data, samtidig som at sikkerhet og GDPR ivaretas, og er både prosesseringsmotor for avansert analyse og kilde til kvalitetsikrede og bearbeidede data til rapporteringsløsninger og eksterne parter. Dataplattformen skal bidra til å automatisering av dataflyt og selvbetjening av analyse og innsikt.

Stock photo (Canva): Dataplattformen skal støtte mange ulike use case, og må kunne utvikles over tid
Stock photo (Canva): Dataplattformen skal støtte mange ulike use case, og må kunne utvikles over tid

Dataplattformen trenger et dedikert team

Vi mener at dataplattformen trenger et dedikert team. I en større virksomhet vil et slikt team ofte bestå av 2-8 dataplattformutviklere og -arkitekter, som bidrar til at data scientists, data engineers, BI-utviklere og sluttbrukere kan jobbe effektivt med analytiske data.

Dataplattformteamet skal bidra med kapabiliteter som kreves fra use casene, enten disse er knyttet til sanntidsdata, maskinlæring eller rapportering.

Våre tjenester knyttet til dataplattformer

Vi bidrar ofte med å etablere og bemanne et dedikert dataplattform-team, sammen med utviklere fra kunden. Vi hjelper deg med å designe, utvikle og drifte din dataplattform, inkludert data- og analytiske pipelines (DataOps, MLOps) som kjører på plattformen.

Vi jobber etter DevOps- og DataOps-prinsipper. Enkelt sagt betyr dette at vi utvikler, drifter og forbedrer i en kontinuerlig prosess.

Vi bidrar til etablering av ny arkitektur og arkitektur (data lakehouse, datavarehus, data lake etc), men også prosesser og rutiner.

Vi leverer:

1. Arkitekturdesign og og planlegging

Vi kan hjelpe deg med å forstå behovene og kravene til din organisasjon. Våre eksperter kan bistå med å utforme en data lakehouse-arkitektur som passer din organisasjons spesifikke behov, og som utnytter teknologi på best mulig måte. Vi kan omsette designet til en plan for realisering.

2. Implementering og integrasjon

Vi kan bistå med å sette opp arkitektur og teknologier relatert til data og analyse på din skyplattform. Våre konsulenter kan jobbe med deg for å finjustere og optimalisere sky-infrastrukturen, og sikre høy ytelse og effektiv ressursutnyttelse.

3. Migrering av eksisterende dataløsninger

Vi hjelper deg, som data-arkitekter og data engineers, å migrere eksisterende dataintegrasjoner, transformasjoner og tilhørende analyse- og rapporteringsløsninger over til ny plattform. Ofte vil det være behov for å bygge nye måter å jobbe på, som gjøres best gjennom de første use casene. Disse anbefaler vi bør være relativt enkle, men levere en ny løsning ende-til-ende.

4. Opplæring og kompetansebygging

Vi kan tilby opplæring og støtte til teamet ditt for å sikre at de har kunnskapen og ferdighetene som kreves for å jobbe effektivt med ny arkitektur, teknologi og arbeidsform.

5. Plattform-utvikling og drift

Våre eksperter kan tilby løpende utvikling, støtte til drift og vedlikehold av dataplattformen, slik at du kan fokusere på å utnytte data, analyse og AI for å drive virksomheten din fremover.

Vår kompetanse innen dataplattformer

Vi har ekspertise på Microsoft Azure og Google Cloud, og er glade i teknologier som SnowflakeDatabricks og dbt. Vi benytter verktøy som Git og Terraform. Vi har partnerskap med alle de store aktørene, og har omfattende erfaring med de ulike byggeklossene i en dataplattform.

Fordi vi er en produkt- og teknologiuavhengig leverandør, setter vi sammen dataplattformer basert på de komponentene og produktene som passer best for din virksomhet og forretningsmål. Vi vurderer fortløpende ny teknologi som kan bidra til økt sikkerhet, stabilitet, kostnadseffektivitet, ytelse eller nye kapabiliteter.

Våre dataplattformarkitekter og dataplattformutviklere har kompetanse på oppgaver som:

 • jobbe med dataarkitektur basert på forretningsbehovene
 • bygge solide og skalerbare dataplattformer
 • sette opp CI/CD-pipelines
 • bygge dataplattform som kode
 • bygge robuste og automatiserte pipelines for å innhente og prosessere
 • jobbe etter smidig metodikk og leveranser med en kontinuerlig utvikling av kapabiliteter
 • Sette opp og forbedre overvåkning
 • Sørge for effektiv sikkerhet og tilgangsstyring

Hvorfor du bør velge Glitni

 1. Vi ser helheten slik at dere får varig verdi

Vi identifiserer de riktige problemene og knytter de sammen med effektive teknologiske løsninger, og har like god dialog med teknologer som behovseiere. Vi er opptatt av alle brikkene i puslespillet, og søker å skape langsiktig verdi gjennom å både endre mennesker og prosesser slik at man tar bedre beslutninger. Vi har med oss meninger om arbeidsprosesser, veransemodeller og andre elementer som må på plass for å få verdi fra data og dataplattformen.

 1. Vi har tverrfaglig kompetanse for å kunne løse de fleste problemstillinger

I Glitni jobber vi derfor i dataplattform-team med tverrfaglig kompetanse. Disse teamene er satt sammen for å kunne sette opp den dataplattformen som gir mest mulig verdiskapning for ditt selskap. Vi er glade i både å være dataplattformarkitekter og dataplattformutviklere. Vi ser ter de beste løsningene til problemstillingen, og implementerer etterpå.

 1. Vi har erfaring som gjør at dere gjør de riktige tingene

Vi har erfaring fra både store og små prosjekter, som krever både navigasjon og prosessforståelse, og nye, smidige måter å jobbe på. Vår erfaring gjør at vi tør å utfordre deg. Vi tar med oss erfaring fra nye teknologier og metoder som kan gi verdi for dere som kunde. Vi bygger løsninger som fungerer nå - og som dere kan justere etter hvert som forretningsbehovene deres.

 1. Vi har med malverk og metode som sparer dere tid

Glitni har med egne maler og kodeeksempler for oppsett (Infrastructure as Code), datainnhenting, dataorkestrering, datatransformering og lagring. Malene og eksemplene gir oss et godt gangspunkt for å tilpasse til din virksomhet sine behov.

 1. Vi jobber sammen, slik at dere bygger kompetanse

Vi ønsker å jobbe som et integrert team sammen med dere og andre samarbeidspartnere dere benytter. Det er viktig at deres egne ressurser deltar aktivt i arkitektur- og utviklingsarbeidet, og i daglig drift, slik at dere er i stand til å ta informerte valg knyttet til løsningsdesign og kan forme dataplattformen selv. En slik samarbeidsform sikrer også at det ikke er noen handovers fra konsulentene til dere.Møt våre dataplattform-eksperter!

Ved å samarbeide med oss får du tilgang til et team av eksperter som kan hjelpe deg med å etablere og videreutvikle din dataplattform effektivt og skalere løsningen i takt med organisasjonens behov.

author image

Nicholas de Flon

Data Engineer

Nicholas er en Data Engineer med iver for å utvikle skalerbare og verdifulle dataprodukter.. 
Les mer

author image

Monica Kappelslåen Plassen

Data Platform Engineer

Monica er en allsidig data engineer og dataarkitekt med god erfaring innen design og utvikling knyttet til dataplattformer. 
Les mer

author image

Knut Arne Smeland

Data Platform Engineer

Knut Arne er en erfaren data engineer og plattformutvikler som brenner for å bygge modulære og robuste plattformer med minimal kompleksitet. 
Les mer

author image

Halvar Trøyel Nerbø

Data Platform Engineer

Trøyel er en engasjert Data Platform Engineer som har spesialisert på å bygge datalake- og lakehouse-baserte dataplattformer i skyen. 
Les mer

author image

Runar Alvseike

Data Platform Engineer

Runar er en dreven Data Engineer innen BI og Data & Analytics, hvor hovedtyngden av erfaringen er brukt på å bygge opp data lakehouse-baserte dataplattformer. 
Les mer

author image

Sindre Grindheim

Data Platform Engineer

Sindre er en erfaren Data Platform Engineer innen arkitektur og implementasjon av moderne dataplattformer i Azure og Google Cloud, Databricks og Snowflake. 
Les mer


Image

Ta kontakt!

Kontakt oss gjerne for en prat om hvordan du best kan etablere og videreutvikle din dataplattform for å skape verdi fra data!

Magne Bakkeli
91 66 22 69
magne.bakkeli@glitni.no